ទំនាក់ទំនង

សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង: សាខាច្បារអំពៅ

អាសយដ្ឋាន:
ក្បាលដីលេខ៦៥៦ ភូមិទួលតាចាន់ សង្កាត់ព្រែកឯង ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទលេខ:
(៨៥៥) ៩៣ ៣៣៧ ៧១៥ (៨៥៥) ៦១ ៩៧៧ ១៧១

សារអេឡិចត្រូនិក:
info@ais.edu.kh
info@mjqeducation.edu.kh

គេហទំព័រ:
www.ais.edu.kh
www.mjqeducation.edu.kh
cap.ais.edu.kh

តាមដានពួកយើង:

icon icon icon icon icon icon icon