ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី២៤​​ ដល់២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ការប្រកួតគំនួរតាំងពិព័រណ៍ស្នាដៃសិស្សលើកទី១៦

ថ្ងៃទី១៩ ដល់ទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងប្រចាំខែមិថុនា​ សម្រាប់ថ្នាក់ទី៧​ ដល់ទី១២

ថ្ងៃទី១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ព្រះ​រាជ​ពិធី​បុណ្យ​ចម្រើន​ព្រះ​ជន្ម សម្តេច​ព្រះ​មហាក្សត្រី នរោត្តម មុនិនាថ សីហនុ ព្រះ​វររាជ​មាតា​ជាតិ​ខ្មែរ ក្នុង​សេរីភាព សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ និង​សុភមង្គល

ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងសងប្រចាំខែមិថុនា​ មុខវិជ្ជាជំនាញថ្ងៃសៅរ៍ និងកីឡា (គ្រប់កម្រិតថ្នាក់)

ថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ទិវាកីឡាសម្រាប់កុមារ ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ និងមត្តេយ្យសិក្សា

ថ្ងៃទី១០ ដល់ទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងសងប្រចាំខែមិថុនា សម្រាប់ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ​ ដល់ថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា

ថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងប្រចាំខែមិថុនា​ មុខវិជ្ជាជំនាញថ្ងៃសៅរ៍ និងកីឡា (គ្រប់កម្រិតថ្នាក់)

ថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ការប្រកួតពន្យល់ពាក្យភាសាខ្មែរ លើកទី៤ ថ្នាក់ទី៤ ដល់ទី៦

ថ្ងៃទី៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ការប្រកួតចំណេះដឹងភូមិសាស្រ្តជាតិ ម៉េងលី ជេ.​ គួច លើកទី៩ ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២